home ketproducties waartebereiken kalender

Geschiedenis - Kamer Edelweiss Toneelgroep (KET)

Voor een vereniging die nog gelooft in haar toekomst is het belangrijk even achterom te kijken.

En voor KET moeten we daarom vertrekken in de jaren 50. Toen bestond er in Beveren een sterke KSA-beweging (Katholieke Studenten Actie).
Deze KSA-jeugdbeweging had in Beveren een verlengstuk gekregen... eens de KSA-broek uitgegroeid bleven verschillenden onder hen nog samenkomen en tal van activiteiten ontwikkelen: sport, cultuur, maar leute was en ook niet vreemd! Het was geen echte studentenbeweging meer, verschillenden onder hen studeerden nog verder, anderen stonden reeds op de werkvloer. 'Kamer Edelweiss' - 'Nobilitas et Sapientiae', zo noemden zij hun vereniging, was een soort vriendenkring waarvoor men zijn kandidatuur moest stellen om opgenomen te kunnen worden... men moest van onberispelijk gedrag zijn (alhoewel?).

Ook de latere stichters van KET stapten begin van de jaren 60 over naar Kamer Edelweiss dat stilaan uitgroeide tot Kamer Edelweiss Hoogstudentenvereniging. Eenmaal het studentenleven voorbij, was ook het lidmaatschap van Kamer Edelweiss niet meer zo vanzelfsprekend en zo zochten sommigen hun heil in een nieuwe vereniging... een toneelgroep! Die sommigen dat waren: Walter Cools, Paul De Meersman, Francois Smet, Walter Mertens, Juul De Meersman en Wim Van Remortel. Zij stichtten in 1963 Kamer Edelweiss Toneelgroep (KET), volledig onafhankelijk van Kamer Edelweiss Hoogstudentenvereniging, die verder nog verschillende jaren bleef bestaan doch stilaan doodbloedde, ik vermoed eind van de jaren 80.

Francois Smet werd voorzitter, Walter Mertens ondervoorzitter, Walter Cools secretaris en Paul De Meersman schatbewaarder... En zij deden dat met jeugdige overmoed onder het motto: 'Audaces fortuna juvat'... de wereld behoort inderdaad aan de durvers, want in een tijd van opkomende televisie was het niet zo evident om een toneelkring op te richten, en dit na het ter ziele gaan van de vroegere toneelking in Beveren: 'Ic Dien' o.l.v. Raymond Stijnen.
tonneelketDe stichters bij het 30-jarig bestaan in 1993. V.l.n.r.: Juul De Meersman, Wim Van Remortel, Walter Mertens, Walter Cools, Francois Smet en Paul de Meersman

Er was eerst de opvoering van Dodencel 53, nog onder de vlag van 'Kamer Edelweiss Toneelafdeling', dus in feite nog onder de naam van de studentenclub. Een stuk enkel voor mannen (studentenclubs waren enkel voor mannen toegankelijk!), dat zich afspeelde ergens in Californie. Een stelletje 'fils a papa' (ze staan hieronder afgebeeld)... hun jeugdige losbandigheid voert een van hen tot de Dodencel.                

toneelket toneelket

We herkennen Juul De Meersman, Paul De Meersman, Walter Mertens, Francois Smet, Walter Cools en Wim Van Remortel (de latere stichters van KET).

We speelden in Beveren, Haasdonk en Melsele. We kregen regiehulp van Jef Van De Velde, Antwerpenaar uit Haasdonk afkomstig en familie van Gabriel Willems.
Het gemeentebestuur (met schepen van Cultuur Alfons Lambers en burgemeester Marcel Van der Aa), de Piet Stautkring, de VTB-afdeling Beveren en het Davidsfonds beloofden hun onvoorwaardelijke steun bij de verdere werking. Men geloofde dus in ons!
We wisten nog niet onder welke naam, maar een toneelvereniging moest er komen!
Het werd uiteindelijk KET (Kamer Edelweiss Toneelgroep), maar volledig onafhankelijk van de studentenclub, en we gingen uiteraard gemengd spelen..
Dat laatste was niet zo eenvoudig... daarover volgende keer meer.
Op Pasen 1963 werd de groep boven de doopvont gehouden in de feestzaal van de centrumschool, uiteraard met een receptie en verschillende sprekers (Alfons Lambers, schepen namens de gemeente, Gust Deckers namens Davidsfonds en Francois Smet en Walter Cools namens KET).

We besloten in het laatste nummer onze KET-historiek met het officiele doopsel van de groep op Pasen 1963.  Er werd toen uiteraard een eerste bestuur samengesteld dat bestond uit: voorzitter Francois Smet, ondervoorzitter Walter Mertens, secretaris Walter Cools, schatbewaarder Paul De Meersman en bestuursleden Wim Van Remortel en Juul De Meersman.
De eerste problemen kwamen op ons af: een goede (lees betaalbare) regisseur vinden, een aangepast stuk, en zovele meer.

Waar spelen?... De keuze was niet groot, het Gildenhuis was zowat de enige zaal in Beveren. Maar daar werd elk weekend een film gedraaid en gemengd toneel was voor het bisdom destijds taboe!!

Teneinde niet in conflict te komen met het bisdom en met de plaatselijke Deken Richard Weemaes maakte deze laatste een afspraak met de Gentse Bisschop. Walter Cools en Francois Smet togen samen naar Gent.

We kregen de toelating waaraan twee voorwaarden werden verbonden: de vrouwelijke spelers moesten een familiale band hebben met de mannelijke en elke repetitie moest met een gebed starten! Dit beloofden we uiteraard op ons 'kinderzieltje' en trokken, als we terug in Beveren waren, onze 'plan', m.a.w. we trokken er ons niets van aan (dit was misschien al een voorbode op de nakende studentenrevoltes van de jaren 60).

We konden dus in het Gildenhuis spelen, maar op de weekends en de maandagavond werd daar film gedraaid... ooit hebben we wel eens de enkele filmbezoekers op maandagavond aan de poort opgewacht met de melding dat de vertoning die avond niet doorging... zo konden we wat vroeger aan de decorbouw beginnen! Toen al voelden we de nood aan een degelijke zaal (noem het een cultuurcentrum) aan... pas in 1996 werd het een feit.

En nu was het uitkijken naar onze eerste vertoning, met onze eerste echte regisseur. 

De opvoering van 'Dodencel 53' was in feite de aanzet tot de oprichting van Kamer Edelweiss Toneelgroep. Na de officiele stichting in 1963 begon de zoektocht naar een regisseur en een eerste stuk.

We vonden in Sint Niklaas een regisseur: Bert Pauwels en wij planden de vertoning van 'De Fluwelen Handschoen' van Rosemary Cassy op 9 en 14 november 1963 in het Gildenhuis in Beveren en op 29 december 1963 in het Parochiehuis in Melsele.

 toneelket
                                  Wijlen Bert Pauwels

toneelketStaande v.l.n.r.: E.H. Walter Mertens, Wim De Schepper, E.H. Herman Vereecken, Frater Franois Smet, regisseur Bert Pauwels, Rita Mertens, Walter Cools, E.Z. Frieda Vuylsteke.
Zittend Eerwaarde zusters Ina Vuylstecke, Mia De Rijcke en Frieda Willems. En het bisdom was tevreden: gemengd maar celibatair!
                                   
En door Bert Pauwels kwamen we ook in contact met Raymond De Roeck, die toen eerste grimeur was bij de toenmalige BRT. Raymond heeft jarenlang in onze groep prachtig werk geleverd en werd zelfs met zijn echtgenote en kinderen actief lid.

 toneelket
Wim De Schepper wordt hier door wijlen Raymond 'handig' bijgewerkt.

En repeteren deden we in het begin in het Gildenhuis en wat later gebruikten we een zolder bij de familie Weyn, altijd nog ons huidig lokaal, maar dan in sterk gewijzigde vorm.En zoals we al schreven: we vonden een ruimte om te repeteren. Bij Jef Weyn op de Markt was in de achterbouw een grote ruime zolder. Moeilijk bereikbaar, met een steile houten trap, over een duistere zolder naar een ruimte die we konden inrichten. Primitief maar het lukte. In het begin zelfs zonder ijskast!

En we hadden de smaak te pakken, we kozen ons volgende stuk. Het werd "Een inspecteur voor U" van J.B. Priestley in regie van Bert Pauwels.

               de inspecteur ket
In de bezetting kregen we v.l.n.r. op de foto: Herman De Rop, Wim De Schepper, Hilda Willems, Francois Smet, Agnes Stoop (+), Walter Cools (+) en Rita Smet.

We speelden op woensdag 15 en donderdag 16 april 1964, midden in de week want op de weekends was er film in het Gildenhuis. Vrijdag moest het decor worden afgebroken en pas dinsdag kon hij opgesteld worden (maandagavond was er nog film, maar soms voor zo weinig mensen dat wij bij de inkom gingen staan om te melden dat de film niet doorging, dat mocht de pastoor natuurlijk niet weten!).

En ja ... meer dan 45 jaar later in 2010 speelden we met KET opnieuw dit stuk, ditmaal in de bewerking van regisseur Ronny Verheyen onder de titel "De Inspecteur". En in de rol van inspecteur kwam opnieuw Francois Smet (deze keer op gepaste leeftijd) en Walter Cools zaliger speelde Arthur Birling, de vader die destijds door Wim De Schepper werd gebracht.

En ondertussen bestond KET 1 jaar en dat moest gevierd worden:


                         uitnodiging ket

En hier kwam Jo Daems zaliger, leraar aan de academie, in beeld als later regisseur.

En om dit eerste speelseizoen te sluiten namen we deel aan het wagenspel op tekst van Jozef Van De Velde tijdens de grootse viering van 350 jaar Markt en Jaarmarkt te Beveren.
Er was een historische stoet met Albrecht en Isabelle op de grote markt in augustus 1964.

En zo stonden we klaar voor ons tweede speelseizoen 1964-65.

Het speelseizoen 1964-65 werd ingezet met de opvoeringen van "DE REGENMAKER"  opnieuw in de regie van Bert Pauwels. We speelden op 3 en 10 december 64 in het Gildenhuis.

de regenmaker ket"De Regenmaker" van Richard Nash. Sheriff Walter Mertens en Bill Starbuck Walter Cools.

Ondertussen begonnen we ons ook financieel te organiseren. We deden aan ere- en steunleden-werving voor de prijs van 100 Belgische Frank (2,5 euro) en 50 Belgische Frank (1,25 euro). De namen van de leden werden gepubliceerd in de plaatselijke kranten (o.m. De Beverse Post en het Vrije Waasland: zie hieronder de 1ste lijst).

het vrije waasland

Daarna kwam "Dokter in de zaal ?" van Ted Willis in regie van Bert Pauwels op donderdag 25 maart en donderdag 1 april 1965.

dokter in de zaal ketZittend v.l.n.r.: Godelieve Van Goethem, Lilianne De Schepper, Rita Mertens en Rita Smet.
Staande v.l.n.r.: Francois Smet, Walter Mertens, Wim De Schepper, Walter Cools en Herman De Rop.


En op zondag 25 april kregen we weerom de gelegenheid om te feesten. KET bestond dan immers 2 jaar en wij vierden de opening van ons lokaal in de Gravendreef (waar we nu nog steeds gehuisvest zijn). Z.E.H. Deken Weemaes heeft ons lokaal ingezegend!

En het was een geslaagde viering!
"Het Vrije Waasland" zag het zo: "Na de ernstige toespraken werd alles mild met schuimwijn overgoten terwijl een dicht rookgordijn er mede toe bijdroeg dat er ten lange laatste voor velen nog slechts een troebel beeld van dit prettig lokaal overbleef. Al bij al een geslaagde inhuldiging en een datum die lang niet als de minst memorabele in het verslagboek zal worden opgetekend, een gezellige viering die de banden tussen de KET-familie heeft dichter gesnoerd en menselijke kontakten heeft hernieuwd."

Na de officiele viering gingen we met de leden naar Motel Beveren voor een gezellige maaltijd en avond.

En we besloten het seizoen 64-65 met een causerie "TONEEL EN TELEVISIE" gehouden door Jo Daems in ons KET-lokaal in samenwerking met het AKVT Oost Vlaanderen (Algemeen Katholiek Vlaams Toneelverbond).

In het werkjaar 1965-66 organiseerden we samen met de Piet Staut Kring een cyclus: "De wereld is een schouwtoneel".

Eerst nog een belangrijk feit uit het seizoen 64-65: we kregen zowaar een heus tijdschrift "KETJE" onder impuls van Herman De Rop en Hugo Willems. Met een beetje moeite en misschien een vergrootglas kan je lezen hoe "een kind ons geboren is", door Tuurke (alias Herman De Rop).

ketje

Het seizoen 1965-66 stond in het teken van de cyclus "De wereld is een schouwtoneel" welke door KET in samenwerking met de Piet Stautkring werd georganiseerd.
We presenteerden een indrukwekkend programma waarbij de toneelvoorstellingen doorgingen in het Gildenhuis en de voordrachten in het lokaal van KET.

Hier volgt dan een opsomming:

-donderdag 23 september: "Toneel in de XXde eeuw" door Rik Jacobs, directeur van het Reizend Volkstheater.

-donderdag 14 oktober: "Danstoneel"  door Het Reizend Danstoneel.

-donderdag 26 oktober: "Schrijven voor Toneel", door dr. Jozef Van Hoeck (schrijver van onder meer "Voorlopig Vonnis").

-dinsdag 16 november: toneelvoorstelling "De Rechtvaardigen" van A. Camus door het E.W.T.-theater.

-donderdagen 2 en 9 december: opvoering van "HET LEVEN BEGINT" (Meisjes-  Lyceum) van Ladislas Fodor, door KET in een regie van Bert Pauwels.


         hetlevenbegintStaande v.l.n.r.: Godelieve Van Goethem, Mia De Rijcke, Fernanda De Block, Bert Pauwels, Marleen De Rop, Herman Vereecken, Magda Lingier, Roger Braem, Rita Smet, Wim De Schepper en Walter Mertens.
Zittend: Walter Cools en Liane De Schepper.

-donderdag 20 januari 66: "TV en Toneel" door Huib De Jonghe, tv-redacteur van de Standaard.

-donderdag 17 februari: "Moderne Toneellitteratuur" door E.P. Frans Van Bladel.
-donderdagen 24 en 31 maart: toneelopvoeringen door KET ???  niet doorgegaan?

-van 10 tot 17 april: tentoonstelling "Toneel Vandaag".

-donderdag 14 april: "Avantgarde toneel" door Rudie Van Vlaenderen.

-donderdag 28 april: toneelvoorstelling "Biedermann en Brandstichters" door Toneel Vandaag.

-10 mei 66: "De sneltrein stopt hier niet", eenakter van J. Vermeulen in regie van Wim De Schepper.

Op zondag 10 juli 1966 werkten we mee aan de Guldensporenviering ingericht door het gemeentebestuur en het Davidsfonds.
Op het programma stonden we op nummer 12 (van 14) met: Fragment uit "De Leeuw van Vlaanderen" ten tonele gebracht door Kamer Edelweiss Toneelgroep en ingeleid door Francois Smet.

En op 16 juli konden wij onze "eerste dames-WC" inhuldigen op het lokaal. Dit ging gepaard met een heuse plechtigheid en een "modus operandus" ...want het was enkel nog maar voor de "kleine boodschap"!! Herman  De Rop, stichter-ontwerper, deed een openingswoord en las het gebruiksreglement, bestaande uit 5 artikelen, voor en Lilianne De Schepper kreeg de sleutel overhandigd.


                        dameswc                         

En het seizoen 65-66 werd besloten in augustus 1966 waar KET animatie verzorgde tijdens de Rubensfeesten op Kasteel Cortewalle.

Het speelseizoen 1966-67 werd ingezet met de opvoeringen van
"De koningin en de rebellen" van Ugo Betti in regie van LEO VERTONGEN op 1 en 8 december 66 in het Gildenhuis.


koningin ket

In de rolbezetting zien we: Magda Boons, Marleen De Rop, Wim De Schepper, Wim Van Remortel, Dirk De Rop, Herman De Rop, Francois Smet, Roger Braem, Berlinde Boons, Rita Smet, Martine Peyry, Annie Maes, Vital De Keulenaer en Andre Braem... en verder nog boeren en boerinnen. Bijna een massaspel dus!
Liane De Schepper was toneelmeester, Walter Van Havere en Hugo Willems verzorgden de techniek en Ingrid Van Geystelen was grimmeur.

Op donderdagen 30 maart en 6 april 1967 brachten we "HET BLAUWE PARADIJS" , komedie van Renaat Maes in regie van Leo Vertongen in het Parochiecentrum. We speelden ook in de feestzaal van Katholieke Kring op de nieuwe parochie op zaterdag 22 april.
In de rolbezetting stonden Wim De Schepper, Liane De Schepper, Herman De Rop, Magda Boons, Walter Cools, Monique De Bruyne en Walter Mertens. Raymond De Roeck werd toen reeds onze vaste grimmeur.

blauwe paradijs

 

Op zondag 1 oktober 1967 vierden we ons 5-jarig bestaan, het eerste lustrum! Een uitgebreide receptie op het lokaal met Jo Daems als gastspreker over de toekomst van het liefhebberstoneel in het Waasland. En te zien aan de gezichten van voorzitter Francois Smet, schatbewaarder Paul De Meersman en secretaris Walter Cools ging het er ernstig aan toe:

ket 5 jaar

Ons eerste lustrumjaar 1967-68 werd ingezet met de opvoering van "Het Wonder" van Nicolai Manzari in regie van Jo Daems.

hetwonder

Zittend v.l.n.r. Eerwaarde Heren Richard Willems, Wim De Schepper, Francois Smet en Walter Cools. Op de 2de rij: Monique De Bruyne, Andre Braem, Annemie Van Den Eeckhaut, Herman De Rop en Lianne De Schepper. Op de 3de rij: Juul De Schepper, Juul De Meersman, Walter Thoen, Etienne Huyghe, Gerrit Cools, Jo Daems en Jaak Van Der Helst.

En na de samenwerking met de Piet Staut Kring gingen we op zoek naar een nieuwe partner. Het werd de Koninklijke Katholieke Turnkring Beveren (KKTB) "Door Eendracht Sterk" (DES).

Met hen brachten we "Boevenbal" van Jean Anouilh, een zeer pittig comedie-ballet, "une piece rose", een burlesk blijspel dat, door de balletten die er doorheen zijn geweven, een streling was voor oog en oor. Voor deze balletten deden we een beroep op de turnkring, dus voor de eerste keer een co-productie. Leo Vertongen leverde een prachtige prestatie als regisseur van een 10-tal spelers en meer dan 30 figuranten, in totaal bijna 60 medewerkers op en achter de scene!

boevenbal

Het toneelseizoen 1968-69 startten wij opnieuw in de regie van Leo Vertongen met de opvoering van "De dubbele Maurits",, een burlesk blijspel van T. Impekoven en C. Materne: 12 en 13 december 1968.

dubbele maurits

V.l.n.r. zittend: Rose-Anne Blijweert, Monique De Bruyn, Walter Cools en Marleen De Rop;
Staande: Rita Smet, Herman De Rop, Liane De Scheppper, Etienne Huyghe en Walter Mertens.

 

"Suiker" van Hugo Claus brachten we op 24, 25 april en 14 mei 1969 in het kader van het Provinciaal Toneeltornooi. In een prachtig decor, ontworpen door Wim van Remortel zaliger, en met een sterke bezetting wonnen we met glans dit tornooi en eindigden als enige groep in 1ste categorie. Walter Cools kreeg zelfs nog een speciale vermelding voor "zuivere taal"!

suiker
Herman De Rop (links) als de jongste Minne en François Smet als de oudste Minne.

suiker

Zittend v.l.n.r. Francois Smet, Herman De Rop, Wim De Schepper en Monique Rosseel. Staande v.l.n.r. Maurits Apers, Walter Cools, Etienne Huyghe en Jaak Van Der Helst.

 

En we kregen appreciatie vanwege het gemeentebestuur dat ons plechtig ontving op het gemeentehuis.

gemeentehuis Op de pui van het gemeentehuis en... we eindigden met een geslaagde receptie in het KET-lokaal op 4 juli 1969.

Het was burgemeester Gerard Lesseliers (3de van rechts) en schepen van Cultuur Alfons Lambers (4de van rechts) die ons ontvingen.

In een van de krantenartikels hierover lezen we: "...voorzitter Francois Smet zegt dat hij nog dikwijls aan de deur van het gemeentehuis zal komen kloppen en hij beukt er zelfs al aanstonds op door aan te dringen op de bouw van een volwaardige toneelschouwburg..."

En de redacteur maakte tussen haakjes de bedenking: "...De toekomst zal uitwijzen of over dit voorstel zal worden gezegd: zo leerden de Ketters maar zij doolden!"

EN ZIJ DOOLDEN NIET!

Op 11 en 12 december 1969 speelden we OSCAR, een sprankelende-spitante-pikante komedie van Claude Magnier in regie van ARNOLD WILLEMS. Den Bob, zoals wij de regisseur noemden, kwam voor de eerste maal bij KET regisseren maar had reeds zowel op TV als bij verschillende verenigingen zijn sporen verdiend. Ook de acteurs waren niet aan hun proefstuk en werden in de kranten geprezen voor hun vlotte vertolking in een stevige regie!
Oscar

Zittend v.l.n.r.: regisseur Arnold Willems, Liane De Schepper, Isa Noydens, Wim De Schepper en Rita Van Den Breekel;
Staande v.l.n.r.: Monique De Bruyne, Etienne Huyghe, Dianne Lauwers, Jacques Van der Helst en Walter Cools.

Samen met Willen is Kunnen van Dendermonde en De Goudbloem van Sint Niklaas brachten we op 9 en 10 mei 1970 drie eenakters. KET speelde Terreur van Jan Ceuleers in een regie van Maurits Apers en in de bezetting Isa Noydens, Francois Smet, Wim De Schepper en Bruno De Vuyst. Roland De Block stond in voor de techniek.

En op 29 en 30 november 1970 speelden we in de feestzaal Parochiecentrum Stuur me geen bloemen, een blijspel van Barasch en Moore in regie van Jaak Van Der Helst.

barasch

Op de foto herkennen we staande van links naar rechts: Monique Rosseel, Guido Elet, Therese Vlaeminck, Jaak Van Der Helst, Walter Cools, Bruno De Vuyst en Johan Lambers; zittend van links naar rechts: Francois Smet, Isa Noydens en Herman De Rop.

 

20 maart 1971 was een belangrijke datum in de geschiedenis van KET. Op die dag verbroederden we voor het eerst met kabaretgroep Blau in het miniteater in de Stationsstraat. En in dit miniteater brachten voor het eerst een toneelspel van Carl Wittlinger in een regie van Bruno De Vuyst op zaterdag 3 en zondag 4 april 1971.

Het 8ste speelseizoen van KET werd besloten met de opvoeringen van "Appartement te huur" van Jozef Van Hoeck in regie van Maurits Apers op zondag 9 en maandag 10 mei 1971 in de feestzaal van het parochiecentrum.

appartement te huur
Op de foto zittend vlnr: Francois Smet, Isa Noydens en Walter Cools.
staande vlnr: Wim De Schepper, Ilianne De Schepper en Walter Mertens.

En op 11 en 13 februari 1972 brachten we in de feestzaal van het Parochiecentrum de opvoeringen van "Ontbijt met Julia", een comedie van Burton Graham in regie van Lia Lee.

ontbijt met julia
Op de foto zittend v.l.n.r.: Yvonne Van Mele, Lia Lee en Iris Stoop.
staande v.l.n.r.: Wim De Schepper en Francois Smet.

En nadat Joost Noydens (toenmalig directeur van het Jeugdtheater van Antwerpen) ons op zondag 5 maart 1972 een eenmanstoneel bracht van Willem Elschot ("Dwaallicht") in het KET-Blau minitheater in de Stationsstraat, kwam terug Maurits Apers als regisseur aan bod in "Voorlopig Vonnis" van Jozef Van Hoeck:

voorlopig vonnis

Vlnr. Wim De Schepper, Marijs Brijssinck en Walter Cools

We kregen veel goede reacties op deze vertoning zo schreef Gazet Van Antwerpen: "...deze vertoning waarmee werd deelgenomen aan de schiftingswedstrijd van het AKVT (Algemeen Katholiek Vlaams Toneelverbond) Oost Vlaanderen 1971-72 zette niet alleen een daverend orgelpunt op de toneelactiviteiten van vorige jaren maar betekende eveneens een verre aanloop naar de lustrumviering die reeds met veel omhaal wordt aangekondigd..."
En inderdaad het 10-jarig bestaan van KET stond voor de deur.

10jarigbestaan

We brachten een geslaagde opvoering van Fieneken Beulemans in regie van Walter Cools en dans- en zangregie door Lia Lee.
Een heuse stoet trok door de Beverse straten en kaarten werden deur aan deur verkocht (zie foto's boven).
Na een "barnum" reclame vulden we zowat 6 bomvolle zalen in het gildenhuis.

Na de succesvolle jubileumopvoeringen van "Fieneken Beulemans" (meer dan 2500 bezoekers!) in november 1972 en januari 1973 bracht KET een spetterende comedie in regie van Lia Lee: "Ik ben er en blijf er" van Jo Valmy in april 1973.

beulemans
Vlnr zittend: Rita Heirman, Marijs Bryssinck, Monique De Bruyn en Lia Lee.
staande: Wim De Schepper, Francois Smet, Christianne Beeldens, AlfonsStoelen en
Mgr. Walter Cools.

En dan was er weerom tijd om te vieren: 10 jaar KET in de feestzaal Verstraeten…en onze drukker Walter had er weerom zijn plezier in om enkele taalfoutjes in ons menu te monteren!
Naderhand kwamen de juiste menu's op tafel!

banket

En met de opvoeringen van "De klok sloeg 12" in november 1973, een komische thriller van James Reach in regie van Walter Cools, kregen we jong en nieuw talent in de groep.

En Gazet Van Antwerpen schreef:"...als we daaraan toevoegen dat er in dit stuk niet alleen een 6-tal nieuwelingen debuteerden, maar dat er ook achter de schermen nog een 10-tal anderen hun beurt afwachten om aan te treden, dan moeten we daaruit afleiden dat er niet enkele passieve maar ook actieve belangstelling bestaat voor het amateurtoneel..."de klok sloeg 12Vlnr. Zittend: Marc Rotthier, Audrey Maes, Gallienne Kips en Miek De Schepper;
Staande: Luk Lingier, Christianne Beeldens, Herman De Rop, LilianneDe Meurichy, Walter Cools en Walter Mertens.

 

Het toneelseizoen 1973-74 werd besloten met een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van KET. Voor het eerst realiseerden we een co-productie en dit wel met onze zustervereniging van Melsele Toneelvereniging Reynaert.
We brachten BOERENPSALM van Felix Timmermans in een toneelbewerking van P.G. Veens en een regie van Maurits Apers. Met een 40-tal acteurs uit beide verenigingen speelden we in Melsele op 31 maart, op 1 en 7 april en in Beveren op 19 en 21 maart en 2 april 1974; er kwamen bijkomende vertoningen op 8 april in Melsele en 27 april in Beveren.
De kranten blokletterden terecht: "Boerenpsalm-opvoering werd mijlpaal in Wase toneelleven". Walter Cools schitterde in de rol van boer Wortel.
Bij de vertoning van 25 april kregen we het bezoek van mevr. Felix Timmermans, haar dochter Clara en haar kleinzoon.

f smet
Op bovenstaande foto zien we hoe voorzitter Francois Smet mevrouw Timmermans verwelkomt met een bloemetje. Uiterst links wijlen schepen van cultuur Alfons Lambers en rechts mevr. Clara Timmermans en de heer Roger Van Garsse, toenmalig voorzitter van het Algemeen Katholiek Vlaams Toneelverbond.

boer wortel

walter cools
Walter Cools in een glansrol als Boer Wortel

Het toneelseizoen 1974-75 werd ingezet met de opvoering van "Sassafras" in een regie van Wil Beckers. Deze kamerwestern van Rene De Obaldia werd in het Gildenhuis gebracht op 29 en 30 november en op 1 december 1974.
Sassafras

Herman De Rop toonde zich in KET reeds in verschillende gedaantes, maar nu als opperhoofd zowel van de apachen als van de commanchos, was hij wel duidelijk in zijn nopjes!
ket sassafras

Staande van links naar rechts: Luk Lingier, Christianne Beeldens, Mark Jegers (toneelmeester), Miek De Schepper, Wim De Schepper, Walter Mertens, Piet De Busschere en Carine Smet.
Staande bovenaan en onherkenbaar: het bovengenoemd "opperhoofd".
Zittend: regisseur Wil Beckers (directeur van het toenmalig Nieuw Vlaams Toneel "De Waag").

Na deze minder sterke prestatie zocht KET naar een "sterk toneelwerk". Het werd "Interieur" van Hugo Claus in regie van Maurits Apers. Voor het eerst opgevoerd door een amateurgroep.
Een uitdaging!

Om het stuk te situeren hadden we op zondag 6 april '75 een spreekbeurt in het toenmalig Blau-KET-miniteater in de Stationsstraat. Marc Colpaert sprak over Hugo Claus en zijn werk en KET speelde enkele fragmenten uit "Interieur".
De vertoningen gingen door in het Gildenhuis op vrijdag 18, zaterdag 26 en zondag 27 april.
J.V.W. ((Jan Van Wolvelaer)in het Vrije Waasland sprak van "een kleine Claus in grote stijl!"
interieur

In de rolbezetting v.l.n.r.: Wim De Schepper, Jeanne De Vuyst, Francois Smet, Gallienne Kips, Walter Cools en Luk Lingier.

Het 13de speelseizoen van Ket werd ingezet met de opvoeringen van "Pygmalion" van George Bernard Shaw in regie van Arnold Willems. De vertoningen gingen door in de feestzaal van het Parochiecentrum op vrijdag 12, vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 december 1975.

Dit toneelstuk dat tot musical werd bewerkt onder de titel "My fair Lady" werd voor KET -na Boevenbal, Fieneken Beulemans en Boerenpsalm- weerom een "super"productie"! Een 20-tal acteurs en een technische ploeg om U tegen te zeggen stonden garant voor een groot succes.

De technische ploeg zorgde voor een "staaltje van podiumtechniek" door het gebruik van een draaischijf (geleend -wij hadden leden met connecties- bij de toenmalige BRT). De kranten spraken van een primeur voor het Waasland!

Op zaterdag 6, zaterdag 13 en zondag 14 maar 1976 besloten we het 13de speelseizoen met de opvoeringen van "Als Ma van huis is" in een regie van Reinhilde Demedts (Feestzaal Parochiecentrum). Zoveel mogelijk jonge mensen een speelkans geven was hier de boodschap en...met succes!

"Pygmalion"
Pygmalion
v.l.n.r. op de 1ste rij: Gislain Panis, Hilaire De Wreede, Mia Thiron, regisseur Arnold Willems (den Bob), Gallienne Kips, Walter Cools
op de 2de rij: Walter Mertens, Marc Rothier, Wim De Schepper, Francois Smet, Jeanne De Vuyst en Monique De Bruyne.


"Als ma van huis is"
als ma van huis is

Vlnr zittend: Jan Verhulst, regisseur Renhilde Demedts, Iris Stoop:
staande: Piet De Busschere, Luk Lingier, Audrey Maas, Marc Rotthier, Carine Smet en Walter Mertens.

Op zondag 27 juni en zondag 4 juli 1976 waagde KET zich aan een heus middeleeuws wagenspel. We brachten, ter gelegenheid van de guldensporenviering, het stuk "Drie daghe here" (drie dagen baas in huis) in regie van ANTON COGHEN.
Met Carine Smet, Rita Smet, Wim De Schepper, Herman De Rop en Francois Smet werd, volgens de kranten, een wagenspel bedreven zonder het karakter ervan met moderne intonaties te ontwrichten.

drie dag here
Er kwamen enkele middeleeuwse gekke figuren in de "sotternie" aan te pas zoals op de foto's van links naar recht gespeeld door: Anton Coghen, Carine Smet, Herman De Rop en Rita Smet.

Het speelseizoen 76-77 werd succesvol ingezet met de opvoeringen van "De Prijs" van Arthur Miller in regie van Maurits Apers op 29 en 30 januari en op 6 februari 1977 in het Parochiecentrum.

smet
De 38-jarige Francois
Smet als 80-jarige jood
Gregory Solomon.

water cools

Walter Cools en Dianne Lauwers (als Walter en Esther Franz).

Walter Cools en Wim De Schepper (Victor Franz)

Met deze opvoeringen namen we deel aan het tweejaarlijks Provinciaal Toneeltornooi en... we wonnen "met verve"!

diane lauwers
V.l.n.r. Francois Smet, Hugo Willems(techniek), Walter Cools, Maurits Apers (regisseur) en Wim De Schepper, zittend Dianne Lauwers

proclamatieDe proclamatie in het provinciehuis te Gent door depute Temmerman. Voorzitter F. Smet, secretaris W. Cools en schatbewaarder P. De Meersman waren fier aanwezig.

f smet
Een hartelijke proficiat van de depute voor cultuur van de Provincie Oost-Vlaanderen en een glunderende voorzitter van KET.

Op 3 april trokken we met het KET-bestuur naar de plechtige proclamatie in het Provinciegebouw in Gent. Er namen 8 kringen deel, die op voorhand reeds geselecteerd waren uit een 60-tal Oost-Vlaamse toneelkringen. Met meer dan 85 procent van de punten werden we als enige geklasseerd in 1ste categorie. Reden om te feesten!

Uiteraard volgden hierop de nodige "festiviteiten". Ontvangst op het gemeentehuis (kasteel Cortewalle) op 15 mei 1977 en op 03 juni 1977 "grote receptie" in het KET-Blau minitheater in de Stationsstraat 88. En natuurlijk waren er de toespraken o.m. van de voorzitter maar ook vanwege het kersverse gemeentebestuur (op 1 januari 1977 ontstond de nieuwe gemeente Beveren na een grote fusieoperatie) en toen reeds beloofden zij ons een spoedige realisatie van een cultuurcentrum... het duurde toch nog tot begin van de jaren 90 eer het zover was! Wat wil je, de fusieproblematiek kende andere prioriteiten!

En tussendoor bracht Jacques Van Der Helst nog "Het dagboek van een gek" van Nikolai Gogol op zaterdag 12 maart 1977 in het minitheater. Eenmanstoneel op een sublieme manier vertolkt!

Na het succes met "De prijs" bracht KET op 30 april en op 1, 6 en 8 mei 1977 een nieuwe topper: "De Mirakelmakers" van Roger Pieters in regie van Walter Cools. Er kwamen nog twee extra vertoningen op 17 en 18 mei. Het stuk werd naar Beveren overgebracht en er gebeurde een mirakel in Prosperpolder!
Succes verzekerd! Bomvolle zalen…KET mocht wel eens de plezante toer opgaan.

mirakelmakers
Op de foto zittend v.l.n.r.: regisseur Walter Cools, Jacques Bosman, Galienne Kips, Marjan De Munck en Jan Verhulst.
Staand v.l.n.r.: Walter Mertens, Wim De Schepper, Herman Waterschoot en Frieda Geleyn.

En tot slot van het speelseizoen 76-77 brachten onze jongeren nog een eenakter van Anton Tschechow “Het Huwelijksaanzoek” in regie van ons medelid Piet De Busschere. Gratis inkom, gezellig nagesprek en samenzijn in ons toenmalig Blau-KET-minitheater in de Stationsstraat 88.

feesttentEn ons speelseizoen werd besloten met... natuurlijk onze 5de BLAU-KET-feesttent op de Grote Markt tijdens de Beverse Feesten op 25, 26 en 27 augustus 77.

Waar is de tijd? Mooie herinneringen!

grafschriften
Francois Smet interviewt de blau-leden Renaat Stoop, Jacques Bosman en Wilfried Van De Velde tijdens hun optreden in de tent met hun beroemde "grafschriften".

Ter gelegenheid van ons 15-jarig bestaan in het seizoen 1977-78 wilden wij ons publiek speciaal verwennen.
Toenmalig KET-bestuurslid, Hugo Willems-zaliger, kreeg het idee om de opvoering van "De Mirakelmakers" een vervolg te geven en... hij schreef dat vervolg zelf "Aan den toog in Prospeer" en Walter Cools-zaliger regisseerde!

aan de toog

koster
v.l.n.r. Marjan De Munck, onze voorzitter Jacques Bosman (in een afgeslankte versie, als koster), Herman Waterschoot en Walter Mertens.
Vertoningen op 2, 3, 5 en 11 december 1977 in het parochiecentrum Beveren.

En de kranten waren lovend (op enkele zeurpieten-would be cultuurfanaten na).
Zo o.m. De Voorpost: "Wie dacht dat KET, de onbetwistbare laureaat van het Provinciaal Toneeltornooi 76-77, op zijn lauweren zou gaan rusten, heeft het verkeerd voor. Deze Beverse groep legt zoveel dynamisme en creativiteit aan de dag dat zij steeds weer nieuwe horizonten aanboort in de amateurstoneelwereld. KET beweegt zich al 15 jaar tussen het sterk diepgaand theaterwerk en het probleemloze, maar soms virtuoze, volkstoneel. Een gewaagde combinatie die KET echter groot succes opleverde en een brede publieke belangstelling".

Ons 15de speelseizoen 77-78 werd op 28 en 30 april en 7 mei '78 besloten met de opvoeringen van "De Gijzelaar", een tragi-komisch toneelspel van Brendan Brehan, in een regie van Maurits Apers. Een bijzonder zware en uiterst moeilijke opgave met een grote bezetting.
Dit "jubileumstuk", een bizar en volks-ruw gebeuren afgewisseld met ontroerende momenten van menselijk lief en leed ten tijde van de Noord-Ierse onafhankelijkheidsstrijd, met 17 acteurs, kreeg uiteenlopende en soms controversiele commentaren. De technische ploeg stond voor een zware uitdaging en creeerde een prachtig decor met bovenverdieping:

de gijzelaar1
de gijzelaar2

En in 1978 bestond KET 15 jaar!
Dit werd uitbundig gevierd op zondag 4 juni 1978.De viering startte om 11 uur in het toenmalig BLAU-KET-minitheater toen nog in de Stationsstraat.

alfons lambers
Schepen van cultuur Alfons Lambers vertegenwoordigde
de gemeente en sprak ons moed (en subsidies) in.

jubileum toespraak
Toespraken van de voorzitter Francois Smet (links) en de secretaris Walter Cools,
toen 41 jaar oud.

En in de namiddag ging het richting Feestzaal Verstraeten in de Kloosterstraat.
Daar genoten we van zeevruchtencoctail, ossestaartsoep, pepersteak met strohalmpjes, flensjes met ijs en koffie....en daarna veel leute en lekkere dranken.


We startten ons 16e speelseizoen met de opvoeringen van "Klucht van den braven moordenaar" van Jos Janssens in de regie van Walter Cools op 13, 14, 15 en 19 januari 1979 (met een extra-voorstelling op 20 januari wegens overweldigend succes) in de zaal van het parochiecentrum.
Met 17 spelers en een massa medewerkers achter de schermen werd het stuk, dat zich afspeelde in de gevangenis van Veurne, overgebracht naar Beveren (was dit reeds een "voorspelling"?) en ook gebracht in het Bevers dialect.

moordenaar
We herkennen op de foto nog vele oude-KET-gedienden en spijtig genoeg velen die ons reeds verlaten hebben: Marianne De Munck, Walter Mertens, Wim De Schepper (+), Etienne Huyghe, Mon Melis (+), Nicolle Roggeman, An Wilssens, Herman Waterschoot, Gislain Panis (+), Mark Rotthier, Walter Cools (+), Paul Melis, Hilaire De Wreede (+), Johan Lambers, Herman De Rop, Frieda Geleyn en Lieve Cools (toen heel klein, uiterst rechts).

En "Het Vrije Waasland" titelde: Beverse moordenaar veroorzaakte een stormloop naar het parochiecentrum! Aangenaam volkstoneel.

Daarna ging het terug wat ernstiger. Een vertoning die in feite in de periode mei-juni als afsluiter van het 16de speelseizoen geprogrammeerd stond, maar wegens een ongeval van een acteur moest uitgesteld worden. De thriller "De Volle Waarheid" werd dan gebracht in het parochiecentrum op 7 en 8 oktober 1979 in regie van Maurits Apers.
De jury van het Provinciaal Klasseringstornooi 79/80, die op de laatste vertoning aanwezig was, plaatste ons in 1e categorie! Proficiat!

de volle waarheid
En nog een foto uit de "oude doos": v.l.n.r. Gallienne Kips, Diane Lauwers, Walter Cools, Johan Lambers, Frieda Geleyn, Maurits Apers, Francois Smet, Walter Mertens en Jo De Mayer.

1980 was voor KET en BLAU een heel bijzonder jaar. Op 1 januari moesten wij ons lokaal in de Stationsstraat (dat wij sedert 1971 betrokken) verlaten door een wisseling van eigenaar.
Er werd gezocht en gevonden: een vrij grote ruimte op de hoek van de Markt en de Gravendreef, eigendom van Roger Van Roeyen, gemeentesecretaris.
Maar...koken kost geld! Om een repetitielokaal, verbruiklokaal, atelier, verlichting, verwarming, enz. in te richten was er veel geld nodig ook al werd er door vele leden elke avond hard gewerkt. De kosten werden geraamd op om en bij de 500.000 Bef (12.500 euro).

lokaal
minitheater

Na vele weken hard zwoegen konden we ons lokaal eindelijk "officieus" (enkel voor leden van BLAU en KET) dopen op zaterdag 28.06.1980. De officiële opening kwam er pas later (16 januari 1981).

minitheaterminitheater

En in hetzelfde jaar, als openingsvertoning voor ons 18de speelseizoen, brachten we"De dag dat het kampioenschap van Belgie verreden werd" van Marc De Bie in een regie van Maurits Apers: 12, 20 en 21 december 1980.

En Johan De Belie (Het Vrije Waasland) schreef: de Wase toneelverenigingen met een bloemennaam geuren meer dan ooit. Of het nu Flos Aureus (De Goudbloem) of Flos Lineus (De Vlasbloem), of zoals vandaag Leontopodium (Edelweiss) of kortweg KET (Kamer Edelweiss Toneelgroep) was.
En hij besloot: een tien voor KET!

kampioen van belgie

v.l.n.r. zittend: Leen Hemelaer, Rita Smet, Leonza Hemelaer (+), Jacques Bosman en Paul Melis.
Staande: Chris Smet (+), Herman De Rop, Mon Melis (+), Marianne De Munck, Francois Smet, Marc Rotthier, Walter Cools (+), Wim De Schepper (+), Frieda Geleyn, Jo Lambers, Walter Mertens en regisseur Maurits Apers (+).

HET GEBEURDE BIJ KET...anecdotes

De hierboven beschreven vertoning van "De dag dat het kampioenschap van Belgie verreden werd" verliep vol verrassingen.
Bij de premiere in de vernieuwde parochiezaal werd de zaal tot tweemaal toe in het duister gedompeld door een technisch defect. Een bierflesje van Walter Cools schuimde ongewild over de rand. Een dronken man werd tijdens de pauze buiten geleid door Jo Lambers, sjampetter van dienst in het toneelstuk. En tot slot zei Mon Melis in het stuk deze spreuk: "verkoop het vel van de beer niet voordat hij verkocht is". Van "aardige toestanden" gesproken!

En op vrijdagavond 16 januari 1981 konden we met voldoening en fierheid ons eigen minitheater openen: het BLAU-KET minitheater!

En de opening werd gevolgd door een reeks feestelijkheden:
-op zaterdag 31 januari een kaas- en wijnavond;
-op zondag 1 februari een koffie- en gebaknamiddag;

Dit alles met een doorlopend optreden van kabaretgroep BLAU.

kabaret blau
thiron

Een aandachtig luisterend gezelschap naar sprekers en zèlfs een zang-optreden van Emmy Thiron tijdens de opening!

Op 19, 20, 26 en 27 september werd in het park van Kasteel Cortewalle het massaspel “SEFKE DE PUITENSLAGER” gebracht op initiatief van Het Pillorijn.
De historie van de Beverse Schandpaal werd op tekst gebracht door Theo Bauwens en Wim De Schepper van KET vertolkte de puitenslager. Het geheel werd geregisseerd door Leo Vertongen en Marcel De Munck was co-regisseur.
KET en BLAU zorgden samen voor een 40-tal acteurs, ook werd beroep gedaan op een toen nog pas opgerichte toneelgroep “De 4 Sinten”.
Er waren echter ook nog een 500-tal figuranten nodig….deze werden gezocht en gevonden in het Beverse verenigingsleven.

puitenslager

Op 3, 4, 10 en 11 oktober was er een tentoonstelling van schilderwerken in ons minitheater. Raymond De Roeck en Amedé Smet stelden er hun werken ten toon.

*Op 20, 26 en 27 december 1981 bracht KET in het Parochiecentrum “Helena Van Troje”(of “De mooie Helena”) een komedie van A.Roussin en M. Gray in een regie van niemand minder dan LUC PHILIPS.

helena van troye
v.l.n.r. Guy Tindemans, Marjan De Munck, Walter Cools, Gallienne Kips, regisseur Luc Philips en François Smet.
En er waren ook nog dienstmaagden (Erna Schepens, Audrey Maes) en dienaars (Paul Melis en Kris Smet).

*Op 30 april, 2 en 3 mei 1982 brachten we “Groenten uit Balen” van Walter Van Den Broeck in een regie van Maurits Apers in het Parochiecentrum.

              groenten uit balen

vlnr: Marianne De Munck, Maurits Apers, Guy Tindemans, Frieda Geleyn en zittend Walter Mertens en Wim De Schepper

*En in augustus 1982  vierden we 10 jaar BLAU-KET-tent op de Beverse Markt.

In 1982 start KET zijn 20° speelseizoen, en 1983 wordt dus een feestjaar.  Wij wilden dit jubileumjaar vieren met een ode aan Felix Timmermans in zijn kerstevocatie "Waar de sterrre bleef stille staan".
Tussen "Pallieter" en "Boerenpsalm" schreef Timmermans deze driekoningentriptiek: een kerstlegende uit de middeleeuwen. De novelle werd door regisseur Maurits Apers omgebouwd van Lier naar Beveren, de authenticiteit van het stuk werd gerespecteerd: de Lierse dompelaars werden sukkelaars uit het Soete Waasland.

Wij brachten deze legende op 18, 19 en 26 december ’82 (en voegden er nog een extravoorstelling aan toe op 27 december) in het Gildenhuis van Beveren.

Pietje Vogel, Suskewiet en Schrobberbeeck, of Walter Cools, Walter Mertens en Wim De Schepper, als drie Beverse sukkelaars!

sterre
v. l.n.r. Walter Mertens, Walter Cools en Wim De Schepper.

sterre2
v.l.n.r. Hilaire De Wreede, Chris Smet, Gislain Panis en Walter Cools, allen zaliger nagedachtenis.

    
Als 2de  opvoering van ons 20-jarig jubileum brachten we "Parochievrijers" van Gaston Martens in een regie van Walter Cools op 30 april, 2 en 6 mei 1983.  Niet minder dan 20 acteurs en evenveel medewerkers achter de schermen deden ons genieten van één van de meesterwerken van de Vlaamse toneelschrijver.

parochievrijers
Jacques Bosman als Bolle Verbuyck en Walter Cools zaliger als Rarus.

En ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van KET organiseerden we een
uitgebreide receptie in het Blau-KET-minitheater op zaterdag 25 juni 1983.
Op zaterdag 4 juni was er al een feestbanket voor de leden.
Tegelijkertijd kondigden wij ook een voorzitterswissel aan: Francois Smet werd
schepen van de gemeente Beveren en gaf de taak van voorzitter door aan
Walter Cools.

voorzitter ket
Op onderstaande foto de erevoorzitter en de nieuwe voorzitter aan het woord
voor een talrijk opgekomen publiek.

Op 18 en 26 december 1983 brachten we “Kattinnen” van Valentin Chorell in
regie van Reinhilde Demets in het Parochiecentrum.

kattinnen
Op onderstaande foto staan de kattinnen samen:
Rita Smet, Kristine Steyaert,
Gallienne Kips, Hilde Van Overmeiren, Corry Buys,
Nicole Roggeman, Iris Stoop,
Frieda Geleyn en Marjan De Munck

Een greep uit de KET-producties
1968 - Boevenbal
1969 - Suiker van Hugo Claus
1972 - Fieneken Beulemans (Walter Cools)
1974 - Boerenpsalm van Felix Timmermans
1977 - De Prijs van Arthur Miller (Maurits Apers)
1977 - De Mirakelmakers
1977 - Aan den Toog in Prospeer van Hugo Willems
1978 - De Gijzelaar van Brendam Behan (Maurits Apers)
1979 - De Klucht van de Brave Moordenaar
1981 - De Mooie Helena van A. Roussin (Luc Philips)
1982 - Waar de Sterre bleef stille staan van F. Timmermans (Maurits Apers)
1983 - Kattinnen van V. Chorell (Reinhilde Demets)
1983 - Parochievrijers
1985 - Scapin van Moliere (Dimitri Dupont)
1986 - De Bruiloft van B. Brecht (Luk Alaerts)
1986 - Blaffen tegen de Maan van D.F. Frank (Maurits Apers)
1987 - Het Atelier van J.C. Grumberg (Dimitri Dupont)
1987 - Slisse en Cesar
1989 - Heksenjacht van A. Miller (Maurits Apers)
1991 - Slisse Bouwt
1993 - Dandida van G.B. Shaw (Gabriel Van Landeghem)
1995 - Het Haar van de Hond van H. Claus (Eddy Van der Auwera)
1995 - Nonkel Gaston is dood en dan is er koffie van Luk Gijsbrechts
(L. Gijsbrechts)
1996 - Weduwenverbranding van J. Graser (Carry Goossens)
1996 - Ons zusje trouwt en dan is er champagne van Luk Gijsbrechts
(L. Gijsbrechts)
1997 - Dansen op Lughnasa van B. Friel (Carry Goossens)
1998 - Het Souper van R. Geldhof (Eddy Van der Auwera)
1998 - Blankenberge van Tom Lanoye
1999 - Een Vloog over het Koekoeksnest van D. Wasserman (Carry Goossens)
2000 - Twee Vrouwen van R. Geldhof (Eddy Van der Auwera)
2002 - Van de Brug af gezien van A. Miller (Dirk Meul)
2002 - Serveuses van J. Godber en J. Thornton (Carry Goossens)
2003 - De Zelfmoordenaar van N. Erdman (Gabriel Van Landeghem)
2004 - Romeo en Julia van Shakespeare (Johan De Paepe)
2004 - Kartonnen Dozen van Tom Lanoye
2006 - No sex please (Jacques Bosman)
2007 - De Tweeling (Steven De Lelie)
2008 - Alles voor de tuin van E. Albee (Ron Cornet)
2008: "Een Beeld van een man" van J.Henninck (regie: Marcel Van Brussel)
2008: "Au bouillon Belge" komedie van Walter Van Den Broeck (regie: Carry Goossens)
2009: "Taxi-Taxi" van Ray Cooney (regie: Ronny Verheyen)
2010: "De Inspecteur" van J.V.Priestley (regie: Ronny Verheyen)
2011: "Vanavond wel schat" van Derrek Benfield (regie: Roland Raymaeckers)
2011: "Agnes van God" van John Pielmeier (regie: Ronny Verheyen)
2012: "Als een kat op een hee zinken dak" van Tenessee Williams (regie: Ronny Verheyen).
2012: "Slippers" van Alan Eyckbourn in regie van Wim Lommaert
2013: "Kaarten op Tafel" van Coburn met Carry Goossens en Chris Bus.
2013 - De Red Star Line in regie van Ronny Verheynen.
2014: "Kaatje is verdronken" in regie van Maarten Bosmans.
2014: "Jeroom en Benzamien" naar Ernest Claes in regie van Frank Badisco.
2015: "De pot op" in regie van Renaat Stoop
2015: "De 7de zonde" in regie van Nele Goossens
2016: "De knuffel van oma", kindertoneel in regie van Koen Meersschaert